Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà

Dự án sản xuất nhà từ những cấu kiện sẵn bằng tre ép được phát triển bởi sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm đại học Công nghệ vật liệu kiến trúc mới (AAL) cùng với Viện tre học của học viên lâm nghiệp Trung Quốc, là tham vọng biến đổi nguồn tài nguyên tre tự nhiên ở Trung Quốc thành các vật liệu xây dựng được sản xuất đại trà, sử dụng rộng rãi. Dự án “ Nhà bằng tre ép” này được ủng hộ rất lớn bởi một cộng đồng xã hội mang tính truyền thống rất cao nhưng ngày càng đòi hỏi cuộc sống linh hoạt và hiện đại hơn ở Trung Quốc.
Nha bang tre ep – Tu vat lieu dia phuong den san pham dai tra
Địa điểm : Phong cách :

Nhà bằng tre – Từ các mô hình thí nghiệm

Các cuộc nghiên cứu từ đại học Công nghệ vật liệu kiến trúc mới (AAL) chủ yếu thiết lập các tiêu chuẩn của vật liệu, từ đó tìm kiếm thay thế các vật liệu hiện có bằng các vật liệu mang tính địa phương và dần tạo ra các mô hình thiết kế sản phẩm nhà ở mang tính ứng dụng cao. Nhà bằng tre là một trong những sản phẩm mang tính khả thi rất cao. Đặc điểm chịu lực và chống mối mọt là một đặc điểm riêng có của sản phẩm này. AAL cố gắng tích hợp các ứng dụng tính toán thiết kế mới nhất để chỉ ra cách kết hợp vật liệu này tạp ra những thiết kế kiến trúc và sản phẩm nhà bằng tre mang tính gần gũi với khách hàng.

 

Nhà bằng tre ép 02

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 02)

 

Dự án trong bài này là dự án nhà thử nghiệm kiến trúc N4. Nó nằm trong khuôn viên trường đại học khoa học và công nghệ, gần với khoa kiến trúc công ghệ. N4 được thực hiện trong vòng 25 ngày, được thiết kế 60% các sản phẩm từ tre, mang phong cách kiến trúc hiện đại. Đây là một nguyên mẫu tuyệt vời để thử nghiệm, chào hàng và tiến tới sản xuất hàng loạt.

 

Nhà bằng tre ép 03

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 03)

 

Trong ba thập kỷ qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ khủng khiếp. Một số khu vực, phạm vi đô thị hóa nhanh trở thành đầu tàu để tăng trưởng. Một thể chế chính trị và kinh tế độc đáo duy trì song song giữa việc phát triển một quốc gia, hai chế độ. Sự kết hợp linh hoạt giữa đầu tư công và tái thiết đô thị bằng cách sử dụng các nguồn vốn tư nhân bằng việc đổi đất lấy hạ tầng..Trung Quốc tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy ngày càng cao các hoạt động thương mại, buôn bán trao đổi các sản phẩm cao cấp. Sự ngăn cách giàu nghèo ngày càng cao và hiển nhiên là một bộ phận phần lớn ở các khu vực dân cư không được hưởng lợi từ các mô hình chuyên nghiệp, kể cả kiến trúc chuyên nghiệp. Thay vào đó là các mô hình tự phát, sản xuất và xây dựng tự phát. Một hình thái kiến trúc tăng trưởng tự phát xuất hiện được đại diện bởi các thiết kế nghèo nàn, kém chất lượng, sử dụng các tiêu chuẩn độc hại với môi trường.

 

Nhà bằng tre ép 04

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 04)

 

Nhà bằng tre – sản phẩm đại chúng?

 

Dư án nhà bằng tre ra đời là áp dụng các kiến thức kỹ thuật xây dựng, công nghệ vật liệu và kể cả kiến thức xã hội học để “ sửa chữa” các thị trường tiềm năng này. Theo thống kê của viện xã hội học nhà ở Trung Quốc. Có đến 85% các dự án nhà ở là không có bàn tay của các kiến trúc sư. Kiến trúc sư được giáo giục và hành nghề chủ yếu hướng vào các dự án quy mô thương mại lớn, không gian đẹp ở các thành phố thay vì các khu vực dân cư nông thôn chiếm đa số.

 

Nhà bằng tre ép 05

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 05)

 

Nhà bằng tre ép 06

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 06)

 

Nhà bằng tre ép 07

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 07)

 


Nhà bằng tre ép 08

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 08)

 

Nhà bằng tre ép 09

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 09)

 

Nhà bằng tre ép 10

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 10)

 

Nhà bằng tre ép 11

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 11)

 

Nhà bằng tre ép 12

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 12)

 

Nhà bằng tre ép 13

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 13)

 

Nhà bằng tre ép 14

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 14)

 

Nhà bằng tre ép 15

 

(Nhà bằng tre ép – Từ vật liệu địa phương đến sản phẩm đại trà 15)

 

Nhà bằng tre được thiết kế dựa trên những nguyên lý kiến trúc khoa học nhất. Sử dụng vật liệu thân thiện. Được thiết kế nhiều modul điển hình dành cho nhiều kiểu gia đình khác nhau. Câu kiện là lắp sẵn bằng bulong. Lắp dựng và vận chuyển dễ dàng. Được thử nghiệm và kiểm tra liên tục tại các phòng thử nghiệm của trường đại học uy tín. Quy trình xử lý 4 bước từ nghiên cứu vật liệu, thiết kế trong phòng thí nghiệm, sản xuất các mô hình chuẩn, vận chuyển lắp dựng được trau chuốt một cách khoa học và thực tế. Liệu, đây có phải chỉ là một ý tưởng hay là một sản phẩm thương mại đích thực

 

Bài viết và phân tích là của thiết kế nội thất Avalo.

 

 

Tham khảo thêm các thiết kế khác tại đây!


Danh sách công trình thiết kế bởi Avalo

HỖ TRỢ AVALO

 
totop